Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 20 Shtator 1438    Hızır: 151
7 REBIUL EVVEL 1444

3
TETOR
2022
E Hënë

Dita 276. e vitit, Ditët e Mbetura : 89
Muaji 10., 31 Ditë, Java 40.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

∞ Dashje pa dashje të gjitha organet e atij që ushqehet me haram veprojnë gjynahe. Ndërsa ai që ushqehet me hallall bën ibadete. Abdullah Tusteri (Rrahmetullahi alejh)