Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 10 Shtator 1439    Hızır: 141
8 REBIUL EVVEL 1445

23
SHTATOR
2023
E Shtunë

Dita 266. e vitit, Ditët e Mbetura : 99
Muaji 9., 30 Ditë, Java 38.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Kush e do Allahun më shumë sesa do njerëzit, Allahu nuk e lë atë ti bëhet nevojtar njerëzve. Hadithi sherif