Untitled Document

Хижри Шамси: 1401    Руми: 20 Сентябрь 1438    Хызыр: 151
7 РАБИУЛЬ-АВВАЛЬ 1444

3
ОКТЯБРЬ
2022
Дүйшөмбү

Жылдын 276. күнү, Калган Күн : 89
10. Ай, 31 Күн, 40. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 3мүнөт - Азани саат 2 мүнөт алдыга алынат.

Мекенди сүйүү ыймандан. Хадиси шариф

ГДР менен ФРГ биригип, Германия мамлекети негизделди. (1990-ж.)