Untitled Document

Хиджри Шемси: 1402    Руми: 04 Април 1440    Касъм: 162
8 ШЕВВАЛ 1445

17
АПРИЛ
2024
Сряда

108 ден от началото на годината, Оставащи дни : 258
4. Месец, 30 Ден, 16. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Основата на религията е насихатът. (Хадис-и шериф)