Untitled Document

Хиджри Шемси: 1401    Руми: 20 Септември 1438    Хъзър: 151
7 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1444

3
ОКТОМВРИ
2022
Понеделник

276 ден от началото на годината, Оставащи дни : 89
10. Месец, 31 Ден, 40. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

Смъртта не е бедствие. Бедствие е да не се знае какво ще се случи след смъртта. Имам-ъ Раббани (рахметуллахи алейх)