Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1401    Rûmî: 20 Sentyabr 1438    Hızır: 151
7 Rәbi'ül-әvvәl 1444

3
Oktyabr
2022
Bazar Ertәsi

İlin 276. Günü, Qalan gün : 89
10. Ay, 31 Gün, 40. Hafta
Günün Qısalması 3 deqiqe - Azan Vaxtı 2 degige qabağa çekilir.

“Həya ilə iman əkiz qardaşdır. Biri gedərsə, o biri də gedər.” (Hədisi-şərif)

Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir (1993). Almaniyanın birləşməsi (1990).